เกี่ยวกับเรา

บริษัท อีซี่ เวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (Easy Way Communication Co.,Ltd.) ดำเนินธุรกิจประเภทสื่อสารและโทรคมนาคม เราเป็นผู้ให้บริการ (Content Provider) สนับสนุนธุรกิจที่ต้องการทำการตลาดผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกระบบในประเทศไทย เข้าถึงลูกค้าโดยตรง ลงทุนอย่างประหยัดและคุ้มค่า และให้บริการจัดหาบุคลากรชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตามความต้องการของหนวยงาน เช่น พนักงานบันทึกข้อมูล พนักงานบริการ  ธุรการ  คนขับรถยนค์ ฯลฯ

  • Employee services (on demand)
  • Data Entry
  • Digital Marketing
  • SMS Marketing
  • Mobile Content
  • Radio Online
  • Modeling