logotype
SMSราคายางบนมือถือ อันดับ1ของไทย

ประกาศ

เรียน สมาชิกราคายาง ทุกท่าน

ขอแจ้งการปรับรหัสลงทะเบียนราคายางของระบบใหม่ ดังตารางข้างล่างนี้
รูปแบบของการสมัคร ลงทะเบียนจะใช้ตัวอักษร R และ ยกเลิกจะใช้ตัวอักษร C ตัวอย่างการกดสมัครด้วยตนเอง

ต้องการสมัคร บริการที่ 1 สำหรับมืออาชีพ
กด R R11 (Rเว้นวรรคตามด้วยR11) ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด *423020111  แล้วโทรออก

ต้องการยกเลิก กด C R11 (Cเว้นวรรคตามด้วยR11) ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด *420320188  แล้วโทรออก

รหัสราคายาง RAKAYANG (Rubber Price SHORT CODE)

บริการ SMS แจ้งราคายางด่วนถึงมือคุณ

ข้อมูลที่จะได้รับ
เหมาะสำหรับ
Dtac
Happy
บริการที่ 1 (ราคายางต่างประเทศและในประเทศ)

**ข้อควรระวัง : หากกดรหัสนี้แล้ว ไม่ควรกดบริการที่ 2 และ 3 เพราะจะทำให้ได้รับ sms ซ้ำ

ข้อมูลที่จะได้รับสำหรับบริการนี้
-
ราคายางล่วงหน้าต่างประเทศ ราคาญี่ปุ่นTocom(เช้า-เย็น)+ราคายางเซี่ยงไฮ้SHFEของจีน+ราคายางสิงค์โปร์(SICOM)
-
ตลาดที่มีผลต่อราคายาง น้ำมันดิบไนแม็ก + เงินเยนญี่ปุ่น + หุ้นดาวโจน + ทองคำ + รายางงานสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ
-
ราคาประมูลทั้ง 3 ตลาด(หาดใหญ่ สุราษ นคร) และ ราคาประมูลตลาดเอกชนที่สำคัญ(ขุนทะเล(จจ.หรืออาเมน) โกชุม บ้านส้อง สินปุน)
- ราคาโรงงาน หลักๆจะมีวงศ์สุราษ เซาถ้ำนคร ศรีตรังหาดใหญ่ บริดจสโตน เต็กบียะลา ศรีตรังอีสาน ส่วนที่อื่นจะสลับกันไป

 

วันละ 7 ข้อความ (จ-ส. 08.30  ถึง 17.30 น.)


- พ่อค้าส่งโรงงาน
- เจ้าของโรงงาน
- นักค้าตลาดล่วงหน้า
- ผู้ส่งออก

สมัครพิมพ์
R R11
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020111
แล้วกดโทรออก

 

ยกเลิกพิมพ์
C R11
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020188
แล้วกดโทรออก

สมัครพิมพ์    R11
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201121
แล้วกดโทรออก


ยกเลิกพิมพ์  C11
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201221
แล้วกดโทรออก
ข้อแนะนำ : หากท่านเลือกบริการที่ 1 จะได้รับSMSที่ครอบคลุมทุกเมนูแล้ว ไม่แนะนำให้ลงหลายเมนู
บริการที่ 2  (เฉพาะราคายางในประเทศ)


ข้อมูลที่จะได้รับสำหรับบริการนี้
-
ราคาประมูลทั้ง 3 ตลาด(หาดใหญ่ สุราษ นคร) และ ราคาประมูลตลาดเอกชนที่สำคัญ(ขุนทะเล(จจ.หรืออาเมน) โกชุม บ้านส้อง สินปุน)
- ราคาโรงงานทั้งเศษ,แผ่น หลักๆจะมีวงศ์สุราษ เซาถ้ำนคร ศรีตรังหาดใหญ่ บริดจสโตน เต็กบียะลา ศรีตรังอีสาน ส่วนที่อื่นจะสลับกันไป

ข้อแนะนำ : เมนูนี้เนื้อหาครอบคลุม  R16  R17 ด้วย ไม่ควรเลือกคู่กัน

วันละ 4 ข้อความ (จ-ส. 09.20 ถึง 14.30 น.)


- พ่อค้า ส่งโรงงาน
- เจ้าของโรงงาน
- นักค้าตลาดล่วงหน้า
- ผู้ส่งออก

สมัครพิมพ์
R R2
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020102
แล้วกดโทรออก

 


ยกเลิกพิมพ์
C R2
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020197
แล้วกดโทรออก

 

สมัครพิมพ์  R2
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด 
*4230201112
แล้วกดโทรออก

 

ยกเลิกพิมพ์ C2
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด 
*4230201212
แล้วกดโทรออก

- ราคาประมูลแผ่นดิบทั้ง 3 ตลาด หาดใหญ่+สุราษ + นครศรีฯ+เอกชนขุนทะเล+ราคาน้ำยาง หาดใหญ่
+ ราคาปิดตลาดจีนช่วงเช้า

วันละ 3 ข้อความ (จ-ส. 10.30 และ 11.30 น.)

 

- พ่อค้า
- ชาวสวน

สมัครพิมพ์
R  R16
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020116
แล้วกดโทรออก

 

ยกเลิกพิมพ์
C R16
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020183
แล้วกดโทรออก


สมัครพิมพ์ R16
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201126
แล้วกดโทรออก

ยกเลิกพิมพ์ C16
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201226
แล้วกดโทรออก


- ประมูลราคายางแผ่นดิบ3ตลาด+รมควันหาดใหญ่+เศษยาง+น้ำยาง

รับวันละ 1 ข้อความ(11-11.30 น.)

- ชาวสวน
- ผู้ที่ต้องการรับแบบประหยัด

สมัครพิมพ์
R R17
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020117
แล้วกดโทรออกยกเลิกพิมพ์
C R17
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020182
แล้วกดโทรออก

 

สมัครพิมพ์ R17
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201127
แล้วกดโทรออก
ยกเลิกพิมพ์ C17
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201227
แล้วกดโทรออก


- ราคาเฉลี่ยของโรงงาน
ยางแผ่นดิบท้องถิ่น(สงขลา-สุราษฏร์-นครศรี)+เศษยาง+น้ำยาง(เฉพาะสงขลา)

วันละ 1 ข้อความ (จ.-ศ. 11.30-12.00 น.)

- ชาวสวน
- ผู้ที่ต้องการรับแบบประหยัด

สมัครพิมพ์
R R8
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020108
แล้วกดโทรออก


ยกเลิกพิมพ์
C R8
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020191
แล้วกดโทรออก

 

สมัครพิมพ์ R8
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201118
แล้วกดโทรออก

ยกเลิกพิมพ์ C8
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด 
*4230201218
แล้วกดโทรออก
บริการที่ 3 (เฉพาะราคาต่างประเทศ)
SMS ราคายางญี่ปุ่นTOCOM + SHFE(ประเทศจีน)และ สรุปสถานการณ์รายวัน
(ราคาญี่ปุ่นตลาดโตคอม + ราคายางจีน รายงานสรุปสถาณการณ์รายวัน)

- ราคายางล่วงหน้าต่างประเทศ
าคายางญี่ปุ่นTOCOM(เช้า - เย็น)+ ราคายางเซี่ยงไฮ้SHFEประเทศจีน+ราคายางสิงคโปร์

- ตลาดที่มีผลต่อราคายาง น้ำมันดิบไนแม็ก + เงินเยนญี่ปุ่น + หุ้นดาวโจน + ทองคำ + รายางงานสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ

 

- พ่อค้า ส่งโรงงาน
- เจ้าของโรงงาน
- นักค้าตลาดล่วงหน้า
- ผู้ส่งออก

สมัครพิมพ์
R R4
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020104
แล้วกดโทรออก

ยกเลิกพิมพ์
C R4
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020195
แล้วกดโทรออก


สมัครพิมพ์ R4
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201114
แล้วกดโทรออก

ยกเลิกพิมพ์ C4
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201214
แล้วกดโทรออก
- ราคายางล่วงหน้าต่างประเทศ

ราคายางญี่ปุ่นTOCOM+ ราคายางเซี่ยงไฮ้SHFEประเทศจีน+ราคายางสิงคโปร์

(เช้าอย่างเดียว)

- พ่อค้า ส่งโรงงาน

สมัครพิมพ์
R R5
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020105
แล้วกดโทรออก

 

ยกเลิกพิมพ์ 
C R5
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020194
แล้วกดโทรออก

 

สมัครพิมพ์ R5
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201115
แล้วกดโทรออก

ยกเลิกพิมพ์ C5
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201215
แล้วกดโทรออก
- ราคายางล่วงหน้าต่างประเทศ

ราคายางญี่ปุ่นTOCOM+ ราคายางเซี่ยงไฮ้SHFEประเทศจีน+ราคายางสิงคโปร์

(เย็นอย่างเดียว)

- พ่อค้า ส่งโรงงาน

สมัครพิมพ์
R R6
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020106
แล้วกดโทรออก


ยกเลิกพิมพ์
C R6
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020193
แล้วกดโทรออก

 

สมัครพิมพ์ R6
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201116
แล้วกดโทรออก


ยกเลิกพิมพ์ C6
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201216
แล้วกดโทรออก
บริการที่ 4 (ราคาโรงงานเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ค้าเศษยาง หรือ ยางแผ่น หรือน้ำยาง)

- ราคาเศษยาง ณ โรงงาน(ราคาเศษยาง100%)ที่รง.เปิด เฉพาะราคาเศษยางเฉลี่ยและราคาโรงงานทั่วประเทศ ทั้งช่วงเช้า และ ช่วงเย็น หลักๆจะมีวงศ์สุราษ เซาถ้ำนคร ศรีตรังหาดใหญ่ เต็กบียะลา ศรีตรังอีสาน ส่วนที่อื่นจะสลับกันไป - ชาวสวนที่ขายเศษยาง
- พ่อค้าเศษยาง

สมัครพิมพ์
R R12
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020112
แล้วกดโทรออก

 

ยกเลิกพิมพ์
C
R12
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ *423020187
แล้วกดโทรออก

สมัครพิมพ์ R12
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด 
*4230201122
แล้วกดโทรออก

 

ยกเลิกพิมพ์ C12
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201222
แล้วกดโทรออก

 

-ฉพาะราคายางแผ่นของโรงงานแต่ละโรงงาน ทั่วประเทศ ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น หลักๆจะมีวงศ์สุราษ เซาถ้ำนคร ศรีตรังหาดใหญ่ บริดจสโตน เต็กบียะลา ส่วนที่อื่นจะสลับกันไป- ราคายางแผ่น ณ โรงงาน(ราคารมแผ่น) - ชาวสวนที่ขายยางแผ่น
- พ่อค้ายางแผ่น

สมัครพิมพ์
R R13
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020113
แล้วกดโทรออก

 

ยกเลิกพิมพ์
C
R13
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ *423020186
แล้วกดโทรออก


สมัครพิมพ์ R13
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201123
แล้วกดโทรออก


ยกเลิกพิมพ์ C13
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201223
แล้วกดโทรออก

-าคาน้ำยางตลาดกลาง ราคาซื้อขาย ณ โรงงาน ทั้งราคาช่วงสายเพื่อซื้อช่วงเที่ยง และช่วงเย็นเพื่อซื้อขายช่วงเช้า

วันละ 1-2 ข้อความ (จ-อา. 07.30 และ 15.45 น.)

- ชาวสวนที่ขายน้ำยาง
- พ่อค้าน้ำยาง

สมัครพิมพ์
R R3
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020103
แล้วกดโทรออก

ยกเลิกพิมพ์
C
R3
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020196
แล้วกดโทรออก


สมัครพิมพ์ R3
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201113
แล้วกดโทรออก


ยกเลิกพิมพ์ C3
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด 
*4230201213

แล้วกดโทรออก


บริการที่ 5 ราคายางส่งออก

- ราคายางส่งออก
ประกาศเที่ยงวัน F.O.B กรุงเทพ

- พ่อค้าตลาดล่วงหน้า
- ผู้ส่งออก

สมัครพิมพ์
R R7
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020107
แล้วกดโทรออก

ยกเลิกพิมพ์
C R7
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือ*423020192
แล้วกดโทรออก

สมัครพิมพ์ R7
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201117
แล้วกดโทรออก


ยกเลิกพิมพ์ C7
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
หรือกด
*4230201217
แล้วกดโทรออก
หมายเหตุ : วิธีการสมัครและพิมพ์รหัส
1. ให้ไปที่เมนู เขียนข้อความในมือถือ(Write Message)
2. แล้วพิมพ์รหัสที่ต้องการ ต้องพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด ตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้
3. แล้วส่งมาที่เบอร์ 4230201
4. หากการสมัครสมบูรณ์ หลังจากกดส่งท่านจะได้รับ sms ยืนยันสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลราคายาง  0-8987-6546-4

สมัคร ยกเลิก ได้รับข้อมูลช้า หรือปัญหาในการใช้งาน 0-2454-2563

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด http://sms.rakayang.net

สมาชิกบอร์ดราคายางที่ต้องการดูช้อมูลเพิ่มเติมในwww.rakayang.net

ส่งSMSขอรหัสหลังจากสมัคร

พิมพ์   pass  ส่งมาที่เบอร์ 4230888

ทุกเครือช่าย ข้อความละ 3 บาท

_

 

 

 

ราคาที่แจ้งสำคัญอย่างไร ทำไมต้องรู้ ?

ความสำคัญของราคาญี่ปุ่น (TOCOM)

ปัจจุบันนี้ราคายางที่สำคัญและสามารถกำหนด แนวโน้มราคายางของโลกได้คือ ตลาดญึ่ปุ่น (TOCOM) ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบรายใหญ่ของโลกก็ตาม แต่ว่าคนที่กำหนดราคากลับไม่ใช่เราแ่ต่เป็นญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่นำเข้ายางเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เพื่อไปผลิตล้อยางของรถ เพราะฉนั้นถ้าราคายางญึ่ปุ่น มีความเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นลบหรือว่าบวก ราคายางทั่วโลกก็จะขยับตามไปด้วยเกือบจะ 100% ซึ่งวิธีการดูราคายางญึ่ปุ่นนั้นสามารถอ่านได้จากบทความในเว็บราคายางดอทคอม (หรือคลิกที่นี่)

ราคาประมูลหาดใหญ่

ตลาดประมูลยางของไทยปัจจุบันนี้มีเกือบทุกจังหวัด แต่ตลาดที่สำคัญและเป็นตลาดที่สามารถบอกแนวโน้มของราคาได้นั้นก็คือ ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นตลาดที่กำหนดราคายางของประเทศก็ว่าได้ และอีกอย่างเราเป็นผู้ส่งออกยางรายใหญ่ ของโลกตลาดบ้านเราคนที่อยู่เมืองนอกก็สนใจ เพราะเขาจะดูว่าปริมาณยาง และแนวโน้มราคาเป็นยังไงบ้าง ซึ่งถ้าคนที่ซื้อขายตลาดล่วงหน้าเขาจะเรียกว่า ปัจจัยพื้นฐาน

ราคาหลัก ๆ ที่กำหนดทิศทางราคาก็มีราคาญี่ปุ่น(กำหนดทิศทางราคายางของโลก) และราคาประมูล(กำหนดทิศทางราคายางของไทย)

ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ราคาน้ำมัน และ ค่าเงินเยน นั้นก็มีส่วนสำคัญเหมือนกัน

ราคาน้ำมัน
บางคนอาจสงสัยว่าราคาน้ำมันแพงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ ราคายางด้วย ในการผลิตล้อยางรถนั้น ยางสังเคราะห์ที่ได้จากน้ำมันก็เป็นส่วนประกอบหนึ่ง ถ้าน้ำมันแพงคนก็หันมาใช้ยางดิบกันมาทำให้ปริมาณความต้องการยางดิบเพิ่มขึ้น ราคาก็จะถูกดันสูงขึ้นด้วย

ค่าเงินเยน
ส่วนค่าเงินเยนญี่ปุ่นนั้น เป็นปัจจัยหลัก ๆ ที่กำหนดราคายางในตลาดโตคอม ถ้าวันใดค่าเงินเยนอ่อนค่าราคายางก็จะสูง แต่วันใดที่ค่าเงินเยนแข็งค่า ราคายางก็จะลดต่ำลงไปด้วย

ปัจจัยราคาน้ำมัน ค่าเงินเยน ค่าเงินบาท ฯลฯ และ ราคายางและปริมาณยางในประเทศแต่ละประเทศนั้น จะเรียกว่าปัจจัยพื้นฐาน

ส่วนเรื่องเทคนิคนั้นต้อง มีความรู้พอสมควรในการวิเคราะห์เพราะจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หา แนวรับ แนวต้าน ซึ่งบางทีก็ตรงบางทีก็ไม่เป็นไปตามคาด ซึ่งเป็นการคาดเดาล่วงหน้า จะให้ชัวร์ 100% ก็คงจะยากพอสมควร
เพราะฉนั้นถ้าเรารู้ข้อมูลยิ่งมากก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับเราเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้บ้างไม่มากก็น้อย

 
ข่าวเด่น

ทีมงานทำการปรับเมนูสำหรับSMSราคายาง ใหม่

สมาชิกเก่า เมนู R11 เดิม ปรับลงรหัสใหม่ดังนี้ R4 R2 R11

สมาชิกเก่า เมนู R2 เดิม ปรับลงรหัสใหม่ดังนี้  R2 R11

SMSราคาผลไม้ อยากรู้กดดาวโหลด

SMSราคาสินค้าเกษตร(ผลไม้)

ประกาศ บริการSMS ราคาสินค้าเกษตร ราคากุ้ง ดูเพิ่มเติมที่ www.rakaklang.com

SMSราคายางอีสาน-ภาคใต้

ท่านสามารถกดดาวโหลด SMS ราคาประมูลรับซื้อยางถ้วย ยางแผ่นดิบ จากโรงงานในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี  บุรีรัมย์ สกลนคร และจังหวัดอื่นในภาคอีสาน  บริการนี้อัพเดรทข้อมูลวันละ 1 ข้อความ จ.-ศ. เวลาประมาณ 11.55 น.เป็นต้นไป  ท่านสามารถกดดาวโหลดได้ตลอดเวลา

 

 

 

ประกาศ บริการSMS ราคายาง เวลาละหมาด และรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับระบบ AIS มีการเปลี่ยนวิธีการสมัครและยกเลิก ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2555 ทางบริษัทฯ ทำการถ่ายโอนฐานข้อมูลสมาชิกไประบบใหม่ หากท่านไม่ได้รั